www.what2do.co.il

האם יש לאשר עיקול על זכותו של מבוטח לשנות מוטבים בפוליסת ביטוח חיים?

דרגו את המאמר

האם יש לאשר עיקול על זכותו של מבוטח לשנות מוטבים בפוליסת ביטוח חיים?

עיקול זכותו של מבוטח לשנות מוטבים בפוליסה, האמנם?

 

האם ניתן לעקל זכותו של מבוטח להורות על שינוי מוטבים בפוליסת ביטוח חיים ולהמיר את הפוליסה לביטוח מסולק. כמו כן, מהו התוקף אשר יש לתניות הנוגעות למקום בו נמסרות ההודעות על ידי המבוטח והאם הייתה דרישה להסכמה של המבטח לשינוי המוטב? סוגיות אלו עמדו במרכזו של פסק דין, בנוגע לתביעת ביטוח, אשר ניתן בבית המשפט השלום בירושלים.

 

מדובר בתביעה אשר עניינה בקשתה של אלמנת המנוח מנישואים שניים לקבלת תגמולי ביטוח חיים. המנוח רכש במהלך חייו מספר פוליסות לביטוח חיים בכמה חברות ביטוח שונות. יצוין כי המנוח נפטר תוך שהוא שם קץ לחייו. האלמנה הטילה עיקול על הפוליסות, עוד בטרם התאבדותו של המנוח, וזאת בגין סכסוך ביניהם. בעקבות העיקול, שינה המנוח את המוטבים בפוליסה וקבע כי הכספים ישולמו לאשתו הראשונה ולבנו מנישואיו הראשונים.

 

חברות הביטוח טענו כי אין אינן מחזיקות בהעדפה לגבי זהותו של המוטב והן מקבלות בעניין זה את החלטת בית המשפט. בית המשפט קבע כי דין תביעתה של האלמנה להידחות וזאת משום שלמבוטח זכות להחלפת מוטבים בפוליסה גם כאשר אלה נקבעו בקביעה בלתי חוזרת.

 

נקבע כי המבוטח היה רשאי, חרף העיקול, להמיר את הביטוח לביטוח מסולק. בפסק הדין נקבע עוד כי על אף שהפוליסה מבקשת שליחת הודעות בעניין לחברת הביטוח, מסירת ההודעה לסוכן הביטוח תקפה.

 

בעבר נקבע כי גוברת הזכות של נושה אשר הטיל עיקול על זכויות מבוטח בפוליסה בה הוא נקבע כמוטב בקביעה בלתי חוזרת, על זכותו של המוטב לקבל עם פטירת המבוטח את תגמולי הביטוח (בפוליסות ביטוח חיים). לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי פסק דין שונה. בפסק דין זה נקבע כי נושה זה אינו יכול לעקל את תגמולי הביטוח בפוליסה וזאת משום שמדובר בזכויותיו של המוטב ולא של המבוטח.

 

"אין לעיקול כל משמעות"

 

במקרה דנן, בית המשפט ציין כי במידה ולא ניתן לעקל את הזכות לקבל תגמולי הביטוח עם פטירת המבוטח, נותרת השאלה האם יש אפשרות לעקל את זכותו של מבוטח לשנות זהות המוטבים בפוליסה. בפסק הדין ניתנה דוגמא של שיעבוד נכס מעוקל במשכנתא אשר אינו אפשרי משום שמימוש המשכנתא יביא לסיכול האפשרות שיש למעקל להיפרע מנכס זה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

"מכך ניתן להבין את ההפך", קבע השופט, "דהיינו, כאשר אין בכנס או בזכות פוטנציאל ממנו הנושה או התובע יכול להיפרע מחובו, אין לעיקול כל משמעות". זאת ועוד, נקבע כי העיקול איננו יכול למנוע מבעל הנכס המעוקל לבצע פעולות בנכס אשר אינן מסכלות את מטרת העיקול. העיקול הינו למעשה סעד דיוני אשר הטלתו איננה מעניקה למעקל זכות מהותית בנכס המעוקל.

 

היות והמוטב הינו בעל הזכויות לקבל תגמולי ביטוח בפוליסת ביטוח חיים אשר הוא נקבע בה כמוטב, עם פטירת המבוטח, תגמולי הביטוח עוברים למוטב והתובע\הנושה איננו רשאי לעקלן. אי לכך, התובע\הנושה לא יוכל להיפרע מתגמולים אלו. נמצא אפוא כי שינוי המוטב איננו יכול להשפיע על חוסר האפשרות של התובע\הנושה להיפרע מחובו באמצעות מימוש הכספים. לפיכך, אין כל משמעות לעקל זכותו של המובטח לשנות זהות המוטבים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.