www.what2do.co.il

ניסיון להטיל אחריות על בית השקעות לאחר רשלנות של סוכן פנסיוני

דרגו את המאמר

ניסיון להטיל אחריות על בית השקעות לאחר רשלנות של סוכן פנסיוני

רשלנות של סוכן פנסיוני - האם גם אחריות על בית ההשקעות?

סוכן פנסיוני אשר נפסק כי עליו לשלם פיצויים בעקבות רשלנות מקצועית, הגיש בקשה לחלק את האחריות בינו לבין בית ההשקעות. לטענתו, רשלנות בית ההשקעות תרמה לנזק שנגרם ללקוח.


הסוכן הפנסיוני הגיע לביתו של הלקוח והחתים אותו על טפסים הדרושים לשם העבר קרן השתלמות. הלקוח חתם על בקשת ההעברה והמציא עבור הסוכן הפנסיוני שני צילומים של תעודת הזהות שלו. העברת הכספים הייתה אמורה להתבצע בתוך 7 ימים. בפועל, הכספים הועברו רק כשלושה וחצי חודשים לאחר מכן. בעקבות העיכוב בהעברת הכספים נגרמו ללקוח נזקים כספיים בסך 25,000 שקלים.


הסוכן טען כי המסמכים אושרו על ידי מנהל מערך הסוכנים של בית ההשקעות אליו הייתה קרן ההשתלמות אמורה לעבור. כמו כן, למרות שבית ההשקעות טען כי תצלום תעודת הזהות לא היה קריא, הועבר תצלום חדש כבר ב-14 לאוגוסט, חודש לאחר החתימה של הלקוח.

 

      קראו עוד בתחום:

 

בית ההשקעות טען כי פעל לפי הוראות הדין ומוטלת עליה חובה לבדוק נתונים שונים בתעודות הזהות לצורך העברת העמית לקופת הגמל. כמו כן, נטען על ידי בית ההשקעות כי תפקידו של הסוכן לא מסתכם ביצירת הקשר עם הלקוח ומוטלת עליו האחריות לדאוג להשלמת מהלך ההעברה.

 

בית המשפט: "הסוכן הפנסיוני נרדם בשמירה"


בית המשפט קבע כי מלוא האחריות מונחת על כתפיו של הסוכן הפנסיוני. בפסק הדין נכתב כי סוכן פנסיוני אשר מקבל את הטיפול בלקוח לידיו, חייב לנהוג בעניינו של הלקוח כבבת עינו ואל לו להירדם על המשמר. מחובתו של סוכן פנסיוני לפעול ככל יכולתו עד אשר מלוא תפקידו יבוצע כראוי.


כמו כן, בית המשפט ציין כי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע חובות מוגברים בתפקידו של סוכן פנסיוני והחוק אינו רואה בסוכן כמתווך ותו לא. חובת האמון וחובת הזהירות המוטלות על הסוכן הפנסיוני בקשריו עם הלקוח מוגדרות באופן מפורש בסעיפים 15 ו-16 לחוק. החלטה אחרת על ידי בית המשפט עלולה לרוקן סעיפים אלו מכל תוכן, נכתב בפסק הדין.

 


ראשית, בית המשפט ציין כי האישור אשר ניתן לסוכן על ידי מנהל מערך הסוכנים בבית ההשקעות אינו מעיד על תקינותם וכשרותם של המסמכים. מדובר אפוא באישור של קבלת המסמכים, הא ותו לא. הסוכן הפנסיוני לא יכול היה להסיק מאישור זה כי המסמכים הועברו כנדרש והכספים מועברים בהתאם.

 

עדות לכך ניתן היה למצוא בדואר אלקטרוני אשר נשלח לסוכן עוד באותו היום, ובמסגרתו דרישה לתצלום חדש של תעודת הזהות של העמית. למעשה, עבודת הסוכן הפנסיוני, מבחינה מסוימת, אינה אלא מתחילה לאחר שהמסמכים נשלחו. חובת הזהירות המוטלת על הסוכן מכוח החוק הינה שאותו סוכן פנסיוני יוודא כי ענייניו של לקוחו טופלו כיאות והועברו לקופה שאותה ביקש.


חובת הבדיקה הסופית


בית המשפט קבע כי אחריותו של הסוכן מתבטאת בדאגה לכך שהליך העברת הכספים יושלם. במקרה זה, בו שרשרת של בעיות עיכבה את מעבר הכספים, התרשל הסוכן בתפקידו כאשר לא היה בקשר רציף עם בית ההשקעות ובירר שהכספים הועברו הלכה למעשה. "במצב דברים זה, היה על הסוכן הפנסיוני לוודא בכל יום ויום לגבי ענייניו של לקוחו עד אשר ענייניו יסתיימו לשביעות רצונו".
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מהי רשלנות מקצועית של עורך דין?

כישלון של עורך דין במסגרת ניהול הליך משפטי, אם בגין אי הצגת טיעונים ראויים או אם משום ניתוח שגוי של המקרה, עלול להקים כנגדו עילה לתביעה בגין רשלנות מקצועית... 

רשלנות מקצועית של עורכת דין בעסקת קומבינציה תידון בפני בורר

האם תביעה בגין רשלנות מקצועית של עורכת דין בעסקת מקרקעין, תידון בבית המשפט או בפני בורר? 

האם רשלנות מקצועית של עו"ד היא עבירה אתית?

האם רשלנות מקצועית של עורך דין עלולה להיות גם עבירה אתית? 

רשלנות מקצועית של אדריכל או מהנדס, אימתי?

מהי אחריותו המקצועית של מהנדס או אדריכל? האם ניתן לתבוע איש מקצוע בגין רשלנות מקצועית? 

מהי רשלנות מקצועית של עובדת סוציאלית?

מהי רשלנות מקצועית של עובדת סוציאלית? האם ניתן לתבוע את פקידת הסעד באופן ישיר? 

עריכת חוזה רשלנית - רשלנות מקצועית של עורך דין

עורך דין ערך חוזה באופן רשלני. האם רשלנות מקצועית ותשלום פיצויים ללקוח הנפגע? 

תביעה נגד עד מומחה אשר מונה מטעם בית המשפט, האמנם?

בית המשפט כי אין לתבוע עדים בנזיקין. בפסק דין זה נכתב כי אין שום הוראה בחוק אשר מאפשרת לתבוע בנזיקין עד בגין עדותו... 

האם פיצויים בעקבות רשלנות לכאורה בחקירה משטרתית?

האם אדם אשר נעצר בחשד לביצוע עבירה, וזוכה לאחר מכן בגין התפתחות מפתיעה בחקירה, זכאי לפיצויים ממשטרת ישראל? 

האם חברת ביטוח אשר שכרה עורך דין רשלן תפצה בגין רשלנות מקצועית?

חברת הביטוח שכרה עבור המבוטח עורך דין רשלן אשר הסב למבוטח נזקים. האם ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין רשלנות מקצועית? 

הפרת חוזה - האם אפשר להגיש תביעה כנגד עורך הדין?

האם ניתן להגיש תביעה ישירה כנגד עורך דין אשר גרם לצד השני (אותו הוא מייצג) להפר חוזה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.