www.what2do.co.il

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?


השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג’ לחוק.

האם מדובר בפרסום?

יסוד הפרסום הוא יסוד הכרחי כלומר נדרש שלשון הרע פורסמה, שהרי אין נענשים וגם אין חבים בחבות נזקית על דברים שבלב. לשון הרע חייבת לשאת ביטוי חיצוני היוצא מהנתבע. סעיף 2(א) לחוק קובע כי פרסום, לעניין לשון הרע יהיה בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה צליל וכל אמצעי אחר.

האם הפרסום מהווה "לשון הרע"

סעיף 1 לחוק מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו עלול:

 

  • להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה ,לבוז או ללעג מצדם.
  • לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו.
  • לפגוע באדם במשרתו, אם במשרה ציבורית ואם במשרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.
  • לבזות אדם בשל מוצאו או דתו.


ההגדרה שבסעיף 1 לחוק מורכבת משלושה סוגים מוגבלים יחסית של פרסומים פוגעים ( 2 – 4) ומסעיף סל (ס 1), אשר ההגדרה שבו מתארת למעשה את מהותה של לשון הרע. יש לשים לב לכך שפגיעה או גרימת נזק בפועל לנפגע איננה חלק מהגדרת לשון הרע. די בכך שהפרסום עלול היה לגרום לאחת התוצאות המפורטות בסעיפים קטנים 4 – 1 כדי שתוכח לשון הרע.

ההגדרה שבסעיף 1 לחוק אינה מתנה את קיומה של לשון הרע בכך שתוכן הפרסום לא יהיה אמת. לפיכך עשוי פרסום להכיל עובדות אמת בלבד, ועדיין להיחשב כלשון הרע. במקרה כזה עשויה לעמוד למפרסם הגנת אמת הפרסום שבסעיף 14 לחוק. במבחן לקביעת לשון הרע, אימצה הפסיקה את המבחן האובייקטיבי, וקבעה כי פרסום ייחשב כלשון הרע כמשמעות המונח בסעיף 1 לחוק, רק אם יתפש ככזה על ידי האדם הסביר.

בחירה במבחן זה נובעת מכך שהחוק מגן על זכותו של כל אדם, כי הערכתו בעיני אחרים לא תיפגם ולא תיפגע על ידי הודעות כוזבות בגנות". לפיכך אין כל חשיבות לשאלה, האם המפרסם התכוון או אפילו היה מודע לכך שהפרסום עלול לפגוע בנפגע. באותה מידה אין גם כל חשיבות לשאלה, האם הפרסום נתפש כפוגע בעיני הנפגע.

מהות המבחן הקובע אם דברים מסוימים שפרסם פלוני עלולים להיות לשון הרע כלפי פלמוני, נותחה באריכות בפרשת שאהה נ’ דרדריאן, שם נאמר כי המבחן ללשון הרע, הוא:

אם יש בה כדי לפגוע באדם – לפי מידת הפגיעה המצויה בחוק – בקרב החוג שעמו הוא נמנה, לפי המקובל והנהוג באותו חוג, והלשון רעה היא, אף אם החוג מצומצם הוא במספר חבריו, ואף אם אין בהם בדברים משום פגיעה כל שהיא בעיני רובו של הציבור.

דוגמאות מהפסיקה:

ישנם סוגים רבים של פרסומים שאליהם התייחסה הפסיקה כמהווים לשון הרע:

פרסום המייחס לאדם תכונות אופי לא מחמיאות עשוי להוות לשון הרע וכי תיאור אדם כמרושע ולא הגון ייחשב ללשון הרע.

עניין של קללות וגידופים מצאה ביטוי בפסיקה הישראלית וכיום ניכרת נכונות להכיר בגידופים כבלשון הרע. כך נקבע בפסיקה כי פרסום פומבי שבו נאמר על אדם שהוא טיפש שבטיפשים מהווה פרסום לשון הרע. עוד נקבע בפסיקה כי הטלת דופי במקצועיותו של אדם בתחום שבו הוא עוסק תיחשב כלשון הרע, כאמור בסעיף 1(3) לחוק.

לאחר שנקבע כי פרסמו דברי לשון הרע, יבחן בית המשפט האם יש ממש בדברי המפרסמים, ומתקיימות לגביהם ההגנות הקבועות בחוק.

בכל מקרה מומלץ לפנות אל עורכי דין העוסקים בתחום דיני לשון הרע. אספו כל מידע לפני פגישה עם עורך דין, נסו לגייס עדים לטובתכם, אם יש לכם הקלטות, מסמכים או כל הוכחה אחרת המעידה על ביצוע לשון הרע יש להציג מול עורך הדין על מנת להקל בהערכת את סיכויי תביעתך.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם או איגוד ומונע פרסומים שעלולים לפגוע ולגרום נזק. 

לשון הרע על ציבור - קבוצת אנשים, גוף, ארגון

השאלה המרכזית הצריכה להישאל, כך קובעת הפסיקה, הנה האם היחיד, בהיותו יחיד, נפגע מאותו פרסום שהשמיץ את כל הקבוצה? 

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

האם המכתבים ודרך הפצתם מהווים לשון הרע ופגיעה בפרטיות?

עוד קבעה השופטת כי המכתבים אינם שיח ושיג אקדמי על הערכות תלמידים הנהנים ממטרית חופש אקדמי. המכתבים נכתבו בתגובה על מכתבו של פרופ' בורט ופרופסורים אחרים ולא בהעברה רוטינית של הערכות על תלמידים. העמדתם כ"שיג ושיח אקדמי" היא או היתממות או ניסיון הסוואה. מרבית המכתבים עוסקת במנחה פרופ' בורט ורק חלק קטן מהם מתייחס לתובע.  

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?

השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג' לחוק. 

לשון הרע: הגנת אמת בפרסום

נתבעת בגין לשון הרע? מהי הגנת אמת בפרסום? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר ... 

לשון הרע: הגנת תום הלב

נתבע יהנה מהגנת סעיף 15 בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שהנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב. והתנאי השני הוא שהנתבע יוכל להצביע על כך ... 

פיצויים בגין לשון הרע

לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.  

פיצויים בגין זיוף פרופיל באתר האינטרנט דה מרקר

האם פרסום פרופילים מזויפים ברשת החברתית "דה מרקר קפה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע... 

לשון הרע במהלך דיון משפטי, האם ייתכן?

סעיף 13 לחוק קובע כי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.