www.what2do.co.il

תביעה בגין פרסום לשון הרע בישיבת מועצה

דרגו את המאמר

תביעה בגין פרסום לשון הרע  בישיבת מועצה

שופטת בימ"ש השלום בנצרת לילי יונג גפר חייבה עתה את דני, ראש המועצה המקומית גלבוע לפצות את יעל אשל מבקרת הפנים במועצה המקומית גלבוע בגין נזק לא ממוני בסך של 50,000 ₪, וכן בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 15,000₪ ומע"מ, בגין פרסום לשון הרע אודותיה בשתי הזדמנויות- בישיבת מליאת המועצה ובישיבת ועדת הביקורת בשנת 2004 אשר גרמו לה לעוגמת נפש רבה, לביזוייה, ולהשפלתה ופגעו בשמה הטוב, במעמדה ובכבודה בעיני החברה.

רקע


בפסק דין מיום 2.8.07 קבעה השופטת כי התובעת אכן הוכיחה את אמרות הנתבע המיוחסות לו הן בישיבת המליאה והן בישיבת הביקורת, וכי חמש מהן, אכן מהוות לשון הרע. הפרסומים בישיבת המליאה תיארו את התובעת כפרובוקאטורית, וכן הואשמה בביצוע עבירה, בכך שהיא מועלת בתפקידה ומנצלת לרעה את מעמדה כמבקרת פנים, עושה במידע שברשותה שימוש לצרכים פוליטיים ואף נוטלת כספים שלא כדין.

 

בישיבת הביקורת טען הנתבע כי מי שנוקט בדרכיה של הנתבעת אינו מתכוון באמת לעבוד, וכי פנתה עוד בטרם ישיבת המליאה שדנה בדוחות ועדת הביקורת לעיתון, ולראיה, הדוחות פורסמו יום לאחר הישיבה, כאשר ידוע שמערכות העיתונים נסגרו כבר יומיים קודם לכן. עוד טען הנתבע באותה הישיבה כי התובעת אינה מתכוונת לעבוד, וכי היא מקבלת שכר ללא כל תמורה, וכל רצונה הוא להמשיך ולקבל כסף בלא לעבוד.

השופטת קבעה כי כל חמשת הפרסומים הנ"ל אינם אמת, ונאמרו ללא כל בסיס עובדתי ראוי, ומשכך לא עומדת לנתבע גם הגנת "אמת דיברתי". יחד עם האמור קבעה כי הפרסומים שאמר הנתבע, כראש המועצה, במסגרת אותן ישיבות גם אם הם כוזבים הם בגדר פרסומים מותרים לפי החוק, ונכנסים תחת הגנתו המוחלטת ועל כן לא ישמשו עילה לתביעה אזרחית ודחתה את תביעתה.

התובעת ערערה לביהמ"ש המחוזי אשר קיבל את ערעורה וקבע כי הפרסומים אינם חוסים תחת הגנת החוק, ועל כן יש לקבל את התביעה. התיק הוחזר, איפוא, לבית משפט השלום כדי לקבוע את שיעור הפיצויים לו זכאית התובעת.

השופטת יונג גפר ציינה עתה בפסק הדין המשלים כי למרות טענות התובעת, הרי שבפועל, לא הוכח על ידה כי הפרסומים הביאו לפגיעה בתדמיתה בעיני חברי המליאה, או לחילופין כי אלו נמנעו מלשתף עימה פעולה או הביאו לסיום עבודתה. הן בתצהירה והן בכתב תביעתה טענה התובעת כי כבר בסמוך לאחר תחילת עבודתה במועצה בחודש מרץ 2000, חשה כי הנתבע מערים עליה קשיים מאחר ואינו מעוניין בעבודת ביקורת אמיתית, וכי אינה מתפקדת בסביבת עבודה נאותה, אולם גם פיטוריה באמצעות הצבעתם של חברי המליאה נגדה במרץ 2004 היו עוד קודם לפרסומים נשוא תביעה זו, ולא הוכח כל קשר אליהם.

 

למעשה, בפועל, ומאז שניתן ביום 15.8.04 צו מבקר המדינה המצווה על ביטול פיטוריה, נותרה התובעת בתפקידה במועצה, והיא ממשיכה למלאו עד היום. גם טענות התובעת כי הפרסומים הביאו להסתת הציבור הרחב נגדה או שהביאו לפגיעה ביושרה והגינותה לא הוכחו, כמו גם טענותיה כי אלו עלולים להביא לקושי במציאת עבודה אחרת בתחום ביקורת הפנים. נהפוך הוא.

התובעת עוסקת כמבקרת פנים בשתי מועצות נוספות מלבד במועצה האזורית גלבוע: במועצה המקומית קצרין ובמועצה המקומית פרדס חנה-כרכור, והיא מצידה לא הביאה כל מסמך שיעיד על הפסקת עבודתה במועצות אלה, או בדבר פניות שונות מצד המועצות בעניין המשך העסקתה בעקבות דבריו של הנתבע בעניינה בישיבות המליאה והביקורת.

עם זאת ציינה השופט כי יש לזכור כי פרוטוקולי ישיבת המליאה וישיבת הביקורת פתוחים לעיונו של הציבור, וכי בתוך הקהילה בה פועלים – ואף חיים - התובעת והנתבע מקבלים הדברים תפוצה מהירה ונרחבת, שאף אם לא הוכח כי גרמו לתובעת נזק ממון, אין ספק כי היה בהם כדי לגרום לה לעגמת נפש רבה, לביזוי ולהשפלה בקרב בני קהילתה הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית. עוד יש לזכור כי הדברים נאמרו בישיבת מליאה ובישיבת ביקורת, ובין השאר בפני חברי המועצה, קצין המחוז במשרד הפנים והיועצת המשפטית אשר מהווים גורם עקיף המפקח על התובעת ועל תפקודה, ומשכך היה בדברים אלו משום פגיעה בשמה הטוב, במעמדה ובכבודה בעיני החברה המהווים נזק שאינו נזק ממון דווקא ולכך זכאית היא לפיצוי.

השופטת יונג גפר קבעה כי על אף שהתובעת לא הוכיחה כל נזק ממוני שנגרם לה, היא זכאית לפיצוי בגין נזק לא ממוני שנגרם לה והבהירה כי דברי הנתבע כלפי התובעת חמורים הם. הנתבע מודע לכך כי תפקידו כראש מועצה מקנה נופך של אמינות לדבריו, עוד בטרם אלו נבדקו לאושרם, וחרף זאת, אמר דברים קשים ביותר, שיש בהם כדי לפגוע בתובעת ולהשפיל אותה בעיני המשתתפים או לשימה ללעג או לבוז בעיניהם. הנתבע אף האשים את התובעת בביצוע עבירה, עת טען כי לוקחת היא כספים שלא כדין (לטענתו קיבלה התובעת שכר הנוגד את הוראות ההסכמים הקיבוציים והחוק, וכי אגף השכר שוקל מתן הוראה למועצה לתבוע השבת סכומים אלו) ובכך יכול היה לפגוע בעסקה ובמשלח ידה, ובהיותה רואת חשבון, כאשר למוניטין ולשמה קיימים חשיבות רבה.

השופטת הוסיפה כי עוד עומדים לחובתו של הנתבע שני פרמטרים נוספים שצוינו על ידי הפסיקה להגדלת שיעור הפיצוי: ניהול ההליך המשפטי והעדר התנצלות. הנתבע בחר לנהל הליך משפטי שלם שבמהלכו פעל להראות כי התובעת פעלה שלא כדין, תוך הטלת האשמות שונות, וזאת למרות שבמהלך המשפט הובאו ראיות מצידה השומטות כליל את הבסיס לטענותיו וכן לא הביע צער והתנצלות בפני התובעת למרות שגם בית המשפט המחוזי אישר את קביעותיו העובדתיות של בית משפט השלום בעניין אי אמיתות הפרסומים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם או איגוד ומונע פרסומים שעלולים לפגוע ולגרום נזק. 

לשון הרע על ציבור - קבוצת אנשים, גוף, ארגון

השאלה המרכזית הצריכה להישאל, כך קובעת הפסיקה, הנה האם היחיד, בהיותו יחיד, נפגע מאותו פרסום שהשמיץ את כל הקבוצה? 

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

האם המכתבים ודרך הפצתם מהווים לשון הרע ופגיעה בפרטיות?

עוד קבעה השופטת כי המכתבים אינם שיח ושיג אקדמי על הערכות תלמידים הנהנים ממטרית חופש אקדמי. המכתבים נכתבו בתגובה על מכתבו של פרופ' בורט ופרופסורים אחרים ולא בהעברה רוטינית של הערכות על תלמידים. העמדתם כ"שיג ושיח אקדמי" היא או היתממות או ניסיון הסוואה. מרבית המכתבים עוסקת במנחה פרופ' בורט ורק חלק קטן מהם מתייחס לתובע.  

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?

השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג' לחוק. 

לשון הרע: הגנת אמת בפרסום

נתבעת בגין לשון הרע? מהי הגנת אמת בפרסום? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר ... 

לשון הרע: הגנת תום הלב

נתבע יהנה מהגנת סעיף 15 בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שהנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב. והתנאי השני הוא שהנתבע יוכל להצביע על כך ... 

פיצויים בגין לשון הרע

לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.  

פיצויים בגין זיוף פרופיל באתר האינטרנט דה מרקר

האם פרסום פרופילים מזויפים ברשת החברתית "דה מרקר קפה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע... 

לשון הרע במהלך דיון משפטי, האם ייתכן?

סעיף 13 לחוק קובע כי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.