www.what2do.co.il

חפיפה בין תגמולים מכוח חוק הנכים לבין תגמולים מכוח חוק משפחות, האם תיתכן?

דרגו את המאמר

חפיפה בין תגמולים מכוח חוק הנכים לבין תגמולים מכוח חוק משפחות, האם תיתכן?

תשלומים חופפים מכוח חוק הנכים ומכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 

בית המשפט אישר קיזוז סכומים אשר שולמו על ידי קצין התגמולים ביתר, בגין אי דיווח על פטירתו של נכה צה"ל, וזאת מכספים ששולמו לאימו לאחר פטירתו מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י -1950. מדובר בדחיית ערעורה של אם שכולה אשר בנה נפטר מסרטן לאחר שהוכר כנכה צה"ל בגין מחלתו הממארת.

 

      קראו עוד בתחום:

 

קצין התגמולים טען כי עד אשר הוכר בנה של המערערת כנכה צה"ל, שולמו לו תגמולים לפנים משורת הדין. בסופו של היום, המנוח הוכר כנכה צה"ל ואמו הוכרה – מכוח זה – כזכאית לתגמולים על פי חוק משפחות. קצין התגמולים טען כי האם הסתירה את עובדת פטירתו של המנוח בדצמבר 1997, ועל כן שולמו לה תגמולים כפולים במשך כשנה (עד אשר "נחשפה התרמית" במסגרת דיונים משפטיים להכרה בה כאם שכולה). האם ביקשה להפריד בין התגמולים מכוח חוק משפחות, לבין התגמולים לה היא הייתה זכאית מכוח חוק הנכים בשל פטירת בנה.

 

הוראות החוק והשלכתן על מקרה דנן

 

סעיף 20א(א) לחוק הנכים קובע כי במידה ונכה נפטר בשעה שהיה זכאי לתגמולים מכוח חוק זה, ישולמו לבני משפחתו תגמולים בשיעור זה עד שלוש שנים לאחר הפטירה. סעיף 31(ג) לחוק המשפחות קובע כי במידה ושולמו למשפחה תגמולים ביתר, קצין התגמולים רשאי לעכב תשלום חלק מהתגמולים עד אשר הסכום המעוכב יהיה שווה לסכום ששולם ביתר.

 

הוראת שיקום מספר 10.04, אשר עוסקת ב"תגמולים לבן משפחה של נכה צה"ל שנפטר", קובעת כי תגמול 36 החודשים יופסק במקרים בהם התקבלה תביעה להכרה על פי חוק משפחות התקבלה.

 

במקרים כגון דא, קובעת הוראת 10.04, הסכומים אשר שולמו זה מכבר יקוזז מהתגמולים לפי חוק משפחות. כאשר לא ניתנה הכרה על פי חוק משפחות, הזכאות לתשלום תימשך במשך 36 חודשים מעת יום הפטירה. במילים אחרות - ככל ששולמו תגמולים לאחר פטירתו של נכה שהיה זכאי לתגמולים מכוח חוק הנכים, קצין התגמולים יקזז התגמולים מהתשלומים המגיעים לבני משפחתו מכוח חוק משפחות.

 

במקרה דנן, בית המשפט קבע כי לקצין התגמולים הייתה את הזכות לקזז את הסכומים המדוברים וזאת משום שעסקינן בתשלום תגמולים ביתר, הן לפי חוק הנכים והן לפי חוק משפחות. בית המשפט הדגיש כי קצין התגמולים שילם לאחר מותו של המנוח תגמולים במשך כשנה ואף הוחלט להכיר במערערת בהתאם לחוק משפחות. על כן, קצין התגמולים היה רשאי לקזז מהסכומים האלה היות ומדובר בסכומים ששולמו שלא כדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.