www.what2do.co.il

חברת הביטוח חילטה כספים בגין טביעת מבוטח אשר סבל מיתר לחץ דם

דרגו את המאמר

חברת הביטוח חילטה כספים בגין טביעת מבוטח אשר סבל מיתר לחץ דם

מבוטחת טבעה למוות – חברת הביטוח חילטה סכומים בגין בעיה בריאותית

 

האם חברת ביטוח רשאית לחלט בדיעבד סכומים שונים בביטוח חיים, וזאת בגין מחלה אשר מתגלה לאחר פטירת המבוטח? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית משפט השלום בחיפה.

 

המנוחה רכשה דירה ביחד עם בעלה ולצורך כך נטלו בני הזוג משכנתא מהבנק. בכדי להבטיח את תשלומי המשכנתא, ביטחו הרוכשים עצמם בפוליסת ביטוח חיים של חברת הביטוח הראל. המנוחה נפטרה בגין טביעה בים, והשאירה אחריה בעל ושלושה ילדים. חברת הביטוח בחנה את זכאותו של הבעל לתגמולי הביטוח ו"גילתה" כי המנוחה סבלה מיתר לחץ דם.

 

בעקבות הגילוי, טענו בחברת הביטוח כי הם רשאים לחלט סכום של כ-165,000 שקלים מהמשכנתא. חברת הביטוח טענה כי המנוחה הטעתה אותה בהצהרת הבריאות, ואם יתר לחץ הדם היה ידוע בעת עריכת הפוליסה, הפרמיה שנגבתה מבני הזוג הייתה גבוה ב-75%.

 

הבעל טען כי אין קשר בין לחץ הדם לפטירתה של המנוחה שטבעה בים, ועל כן אין כל זכות לחברת הביטוח לחלט את הכסף המדובר. דברים אלו התקבלו בבית המשפט. השופט, יחיאל ליפשיץ, קבע בפסק הדין כי אין לשלול את תגמולי הביטוח המדוברים בשל הטעיה, כביכול, וזאת כאשר סיבת המוות אינה קשורה להטעיה זו. זאת ועוד, השופט ציין כי לא הוכחה כוונת מרמה מצידם של המנוחה ובעלה בעת עריכת הפוליסה.

 

לא הוכחה כוונת מרמה

 

השופט הפנה את חברת הביטוח לסעיף 8 לחוק חוזה הביטוח. סעיף זה קובע באופן מפורש כי חברת הביטוח איננה רשאית להביא להפחתת סכום הביטוח במידה ולא מתקיים קשר סיבתי בין המוות לבין המחלה שלא גולתה. בפסק הדין צוין כי אכן סעיף זה אינו חל כאשר מוכחת כוונת מרמה. עם זאת, טענה בדבר מרמה איננה שוללת את הביטוח כל אימת שהיא אינה נתמכת בהוכחת כוונה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

עורך הדין ירון אליאס, כותב אחד הספרים המשמעותיים ביותר בעולם הביטוח - "דיני ביטוח", התייחס בראיון לאתר גלובס לתופעה זו של בדיקת הצהרת הבריאות על ידי חברת הביטוח לאחר מקרה הביטוח.

 

"לעיתים, חברות הביטוח אינן מבצעות חיתום, דהיינו אינן בודקות מהו מצבו הבריאותי של המבוטח בטרם הוא מתקשר עימן בפוליסת הביטוח. בעת מקרה הביטוח, נזכרות החברות לבדוק את המצב הבריאותי ולפתע מנסות להתנער מאחריותן לשלם תגמולי הביטוח".

 

חשוב לדעת כי סמכותן של חברות הביטוח ללכת בדרך זו מוצאת ביטוי בסעיף 8 לחוק חוזה הביטוח. עם זאת, סעיף זה קובע במפורש שבמידה וחברת הביטוח הייתה יכולה לדעת פרטים רלבנטיים אודות מצבו הבריאותי של המבוטח עת עריכת הפוליסה, אין היא יכולה לטעון כנגדו בדיעבד בגין הפרת חובת הגילוי.

 

יתרה מכך, עריכת פוליסת ביטוח דורשת, על פי רוב, כתב ויתור על סודיות רפואית. במקרים בהם חברת הביטוח מסרבת לשלם תגמולי ביטוח בגין "הפרת גילוי" כגון זו, מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום זה.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.