www.what2do.co.il

חברת ביטוח הסתירה פוליסה מקבלן

דרגו את המאמר

חברת ביטוח הסתירה פוליסה מקבלן

בית המשפט "נזף" בחברת ביטוח שהסתירה פוליסה


תא (ת"א) 1734-04


בני משפחתו של צעיר בלוד, אשר נפל למותו בבניין מגוריו בגין הסרת מעקה במהלך שיפוץ, הגישו תביעה נזיקית כנגד שורה של נתבעים וביניהם קבלן. בסופו של היום, לאחר שבית המשפט קבע כי ההורים זכאים לפיצויים, הוטלה מלוא האחריות על הקבלן והמסגר.

 

הקבלן, אשר רכש מבעוד מועד פוליסת ביטוח מעבידים ופוליסת ביטוח עבודות קבלניות, מחברת הביטוח הראל, פנה לחברת הביטוח וביקש את הפעלת הפוליסה. חברת הביטוח טענה כי היות והקבלן לא שילם את דמי הביטוח של הפוליסה, הפוליסה בוטלה. דהיינו, נטען כי פוליסת הביטוח לא הייתה תקפה במועד התאונה.


יש לציין כי הקבלן רכש פוליסת ביטוח אצל הראל, וכאשר ביקש לחדש אותה, נאמר לו הפרמיה בגין הפוליסה לא שולמה במלואה. חרף כך, הקבלן לא שילם את הפוליסה הראשונה, על חשבון הפרמיה של הפוליסה השנייה. במהלך הדיון בבית המשפט עלתה השאלה – האם במועד התאונה הקבלן היה מבוטח, אם לאו. בית המשפט נדרש אפוא להתייחס לכך שחברת הביטוח הראל גילתה אודות הפוליסה לראשונה רק בשנת 2008, ארבע שנים לאחר הגשת התביעה, ורק בעקבות בקשת בא כוחו של הקבלן (להעביר לידו את מלוא תיק הביטוח של מרשו).

 

חברת הביטוח הייתה צריכה לנקוט בתום לב


ביקורת חריפה נמתחה על חברת הביטוח על ידי השופט בנימיני בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בפסק הדין נקבע כי חברת הביטוח הייתה חייבת לנהוג כלפי המבוטח בהגינות ובמיומנות בעת בחינת תביעותיו, ולהסב את תשומת ליבו של האחרון לקיומה של פוליסת הביטוח הראשונה, ביוזמתה".

 

כמו כן, בית המשפט הדגיש כי הפוליסה הראשונה הוגשה לפני בית המשפט רק לאחר הגשת התביעה, ורק במקביל לבקשה לזימון נציגיה לצורך בירור תיק הביטוח של הקבלן. "על חברת הביטוח לבחון מה הוביל למחדל הנ"ל, ולעשות בדק בית בין שורותיה", קבע השופט.

 

      קראו עוד בתחום:


בסופו של היום, נקבע כי חברת הביטוח תשלם לקבלן כל סכום אשר הוא חויב לשלם במסגרת התביעה של בני המשפחה כנגדו, וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. יצוין כי התביעה האזרחית של בני המשפחה התקבלה וסך הפיצויים שנפסקו להורי המנוח נעמד על כ-2 מיליון שקלים (המתחלקים 60-40 בין הקבלן לבין המסגר).


סעיף 23(א) לחוק חוזה ביטוח קובע באופן מפורש כי לאחר שמבוטח מסר הודעה לחברת ביטוח אודות קרות מקרה הביטוח, ולאחר שהוגשה תביעה בכתב לתשלום תגמולי ביטוח, מוטל על החברה "לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותה".

 

בית המשפט הדגיש כי היה על חברת הביטוח לעשות בירור זה במיומנות סבירה ובתום לב, תוך נקיטת "גישה אקטיבית". "חברת ביטוח איננה יכולה להחשות ולהסתתר מאחורי פוליסת ביטוח שבוטלה, כאשר היא יודעת, או שהיה עליה לדעת, כי למעשה למבוטח יש פוליסה אחרת שכיסתה את האירוע,, נכתב בפסק הדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.