www.what2do.co.il

זכות התלויים לפיצויים

דרגו את המאמר

זכות התלויים לפיצויים

 

 

מטרתם של הפיצויים הנפסקים לתלויים, כמו מטרת הפיצויים הנפסקים בדיני הנזיקין בדרך כלל, היא השבת המצב לקדמותו, דהיינו, העמדת התלויים, ככל האפשר במונחים כספיים, במצב בו היו נתונים לאחר מעשה העולה לולא מעשה העוולה. 

 

מטרת הפיצויים אינה בהענשת המזיק או בהעשרת הניזוק.  על כן, יש לזקוף לחובת התלויים את טובות ההנאה והיתרונות החומריים שהם מקבלים לרגל מות המנוח, תוך עריכת מעין מאזן כספי של רווח והפסד.

 

ס' 78 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") – הדן בזכותם של תלויים לפיצויים – קובע:

 

 "גרמה עוולה למותו של אדם, והיה אותו אדם, אילולא מת, זכאי אותה שעה לפיצויים לפי פקודה זו בעד חבלת-גוף שגרמה לו העוולה – יהיו בן-זוגו, הורו וילדו זכאים לפיצויים מן האדם האחראי לעוולה".

 

 ס' 80 לפקודה – הדן בפיצויים וחישובם – קובע כי הפיצויים לתלויים יינתנו "בעד הפסד הממון שסבלו למעשה, או עתידים לסבול אותו למעשה, ובכלל זה הוצאות שהוציאו לקבורתו".

 

סיכום עמדת הפסיקה – לעניין זכות התלויים לפיצויים – נמצא בפסק דינו של הנשיא ברק בפס"ד לינדורן נ' קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים:

 

התלויים זכאים לפיצויים מהמזיק.  זכותם היא עצמאית.  אין הם מפעילים את זכות המנוח כלפי המזיק.  הם מגשימים את זכותם שלהם כלפי המזיק.  זוהי זכות העומדת על רגליה היא – 'זכות חדשה ועצמאית'.  זכותם של התלויים היא לפיצוי על הנזק הרכושי שנגרם להם.  הפיצוי ניתן להם בשל אבדן הערך הכספי של התלות במנוח.  אכן, התכלית המונחת ביסוד זכות התלויים היא במתן פיצוי לתלויים בשל כך ש'מטה לחמם נשבר'.  זכותם של התלויים לפיצויים אינה מותנית בחובתו המשפטית של המנוח לקיימם.  זכותם של התלויים לפיצויים מותנית במציאות העובדתית של התלות הכספית ובסיכוי, כי תלות זו הייתה נמשכת גם בעתיד לולא מעשה הנזיקין. 

 

הפקודה מפצה את התלויים בשל כך שמותו של המנוח קטע את מקור מחייתם.  הפיצוי הוא על אבדן התלות המשפחתית.  אין מפצים על אובדן תלות עסקית.  הפיצוי אינו על זכות שנפגעה; הפיצוי הוא על תלות שנקטעה.  הפיצוי הוא על התלות בפועל ועל התלות בכוח.

 

תלות בפועל ותלות בכוח:

 

בפסיקה נקבע, כי בהיעדר תלות בפועל יש לבחון את קיומה של תלות בכוח:

 

תלוי שלא נתמך עובר למות המנוח, זכאי לפיצוי כדי אבדן הסיכוי לתמיכה בעתיד.  בהערכת סיכוי זה – הערכה הנעשית על פי מידת הסבירות ולא על פי מאזן ההסתברות יש להתחשב בקיומה או בהעדרה של זכות חוקית לתמיכה ממקור משפטי שמחוץ לפקודת הנזיקין.  עמד על כך קציר בקבעו:

 

 'השאלה על דבר קיום חובה חוקית תתעורר רק בהעדר תלות בפועל ערב הפטירה.  או אז, כאשר בא בית-המשפט לשאול עצמו, אם עתיד היה המנוח לתמוך בתובע, יהיה עליו לשקול, בגדר כלל שיקוליו, גם את קיומה של החובה, או העדרה, לתמוך בתובע'.

 

קיומה של זכות לתמיכה ממקור שמחוץ לפקודה, אינו תנאי הכרחי ואף אינו תנאי מספיק להכרה באדם כ'תלוי'.  אין הוא תנאי הכרחי, שכן אדם עשוי להיות בפועל תלוי במנוח, גם אם לא הייתה מוטלת על המנוח חובה לתמוך בו;  אין הוא תנאי מספיק, שכן יתכן והמנוח לא תמך בפועל, ולא היה סיכוי שיתמוך בעתיד, בבעל הזכות, ועל כן הוא לא היה תלוי בו.  בקביעת שיעור הפיצוי יש לקבוע את הערך הכספי של התלות.  יש לבחון את קיומה או העדרה של תלות בעבר, ואת הסיכוי לקיומה או העדרה בעתיד –  הכל בהנחה שהמוות לא היה נגרם.

 

אבדן הזכות של האשה למזונות עם מות הבעל:

 

בפסיקה נקבע – לעניין אבדן הזכות של האשה למזונות עם מות הבעל –  כי:

 

אבדן הזכות הזאת של האישה מחמת מות הבעל הוא הפסד ממשי הטעון פיצוי מתאים לפי הנסיבות, אלא אם קיימת סיבה חוקית המונעת את האישה מלממש את הזכות הלכה למעשה.

 

נזק ממון צריך להיות, אבל הוא יכול לנבוע או מהפסד תמיכה ממשית, שהייתה ניתנת לפני המוות והייתה נמשכת אלמלא המוות, או מהפסד זכות השמורה לתובע לפי החוק להיות נתמך על ידי המנוח, שהצורך במימושה עלול באופן סביר להתעורר בעתיד.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת דרכים ?

מהי תאונת דרכים לאור חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...הסברים ועצות משפטיות 

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

מי זכאי לפיצויים?

עברת תאונת דרכים? נפגעת? מי זכאי לפיצויים לאחר תאונת דרכים...הסברים, מאמרים ועוד... 

חישוב פיצויים בתאונת דרכים

נפגעת בתאונת דרכים? איך תדע מה מגיע לך...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין ללא התחייבות 

עצות לנפגעים בתאונות דרכים

נפגעת בתאונה? נגרמו לך נזקי גוף? לרשותך עצות משפטיות, פסקי דין מאמרים ופניה אל עורך דין באתר... 

תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים

מהו תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים? למי מגיע תשלום תכוף ומתי? להלן מאמר מקיף העוסק בסוגיה זו... 

תאונת דרכים עם חבלות קלות

לתשומת לבך, אם נפגעת בתאונה, אם נגרם לך נזק קטן לכאורה ייתכן ומגיע לך פיצוי... 

עבר רפואי ותאונת דרכים

מה הקשר בין עבר רפואי של נפגע בתאונה ופיצויים עתידיים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

הקשר בין אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית ותיפקודית

תאונות דרכים - אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית, נכות תיפקודית...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין באתר 

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

את מי תובעים לאחר תאונה תוך רכיבה על קטנוע או אופנוע כבד? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.