www.what2do.co.il

דיון בנוגע לסוגיית התיישנות תביעות בביטוח הלאומי

דרגו את המאמר

דיון בנוגע לסוגיית התיישנות תביעות בביטוח הלאומי

קבלת טענותיה של אישה בנוגע לאי-התיישנות תביעתה

המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה של מבוטחת לגמלת הבטחת הכנסה ושלח לה מכתב בנוגע להחלטתו בפברואר 2008. חודשיים לאחר קבלת מכתב הדחייה הגישה התובעת תביעה כנגדו אך לא השכילה להמציא תצהיר התומך בטענותיה בזמן (למרות שהתקבלה החלטה בעניין בבית המשפט).

 

בעקבות אי הגשת הצהיר, נמחקה תביעתה מחוסר מעש כעבור שמונה חודשים. שלושה חודשים לאחר מכן הגישה המבוטחת תביעה נוספת כנגד מכתב הדחייה ובית המשפט נדרש לדון האם יש לדחות תביעה זו מחמת התיישנות.

 

      קראו עוד בתחום:


המוסד הלאומי טען כי יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות וזאת משום שהוגשה באיחור של שנה ממועד קבלת מכתב הדחייה. התובעת טענה לעומתו כי מניין הימים בין הגשת התביעה הראשונה למחיקתה מחוסר מעש אינם נכללים במרוץ ההתיישנות וזו מתוקף סעיפים 15 לחוק ההתיישנות. כפועל יוצא מכך, התביעה השנייה הוגשה בגדרי המועד שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי.

תקופת התיישנות בביטוח הלאומי הינה חצי שנה, מדוע?


תקנות הביטוח הלאומי קובעות: "החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית-הדין לעבודה תוך ששה חדשים מיום מסירת ההודעה לתובע או מיום תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי המאוחר יותר".  

בית הדין כבר קבע בעבר כי תקופת ההתיישנות הקצרה בתביעות מבוטחים המוגשות נגד החלטות המל"ל הינה ביטוח סוציאלי מעצם טבעו ומהותו. תקופה זו אינה מחייבת רק את המבוטח שימהר ויגיש תביעתו, אלא גם דורשת מן המוסד לביטוח לאומי לדאוג לתשלום השילומים, במידה ותתקבל התביעה, באופן יעיל ומהיר. זאת ועוד, תקופת ההתיישנות המקוצרת נועדה לאפשר למוסד להתגונן בצורה יעילה כנגד תביעות המוגשות נגדו. אי לכך, בית הדין לא יאריך את מועדי הגשת התביעות והערעורים אלא בכפוף להוראות חוק ההתיישנות.

לעניינו, במידה ואיחר מבוטח בהגשת תביעה או ערעור כנגד החלטת הביטוח הלאומי, ללא סיבה מוצדקת אשר קיימת לה עילה בחוק ההתיישנות, לא יאריך בית הדין את המועד בעבורו.

 

      קראו עוד בתחום:


האם תביעה שנמחקה על הסף הינה עילה לפי חוק ההתיישנות?


חוק ההתיישנות קובע כי במידה והוגשה תובענה לפני בית משפט, לרבות בית דין דתי, אשר נדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא יבוא במניין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה.

 

מן הפסיקה ידוע כי תביעה שנחמקה מחוסר מעש הינה תביעה אשר נדחתה באופן שלא נבצר מהתובע להגיש תובענה חדשה באותה עילה. לפיכך, קיבל בית המשפט את טענותיה של המבוטחת וקבע כי מרוץ ההתיישנות לא יכלול את הימים בין הגשת התביעה הראשונה לבין פסק הדין אשר ניתן בעניינה.  

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

ועדה רפואית - אחוזי נכות

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

ועדות רפואיות

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

זכויות נכים בביטוח לאומי

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.