www.what2do.co.il

האם תרופות אותם נטל נכה צהל, לטיפול בהפרעה פסיכוטית, גרמו לסוכרת?

דרגו את המאמר

האם תרופות אותם נטל נכה צהל, לטיפול בהפרעה פסיכוטית, גרמו לסוכרת?

תרופות לטיפול בהפרעה פסיכוטית גרמו לסוכרת - האמנם והאם משרד הביטחון יכיר בכך?

 

בית המשפט העליון דחה בקשת ערעור אשר הונחה לפתחו בעקבות דחיית תביעה בבית המשפט המחוזי. מדובר בבקשתו של נכה צה"ל אשר הוכר בשנת 1975 כסובל מהפרעה פסיכוטית ונמצא מאז בטיפול ומעקב רפואי. בשנת 2003 אובחן כי המבקש סובל גם מסוכרת 2. בעקבות כך, הוגשה על ידי המבקש תביעה לקצין התגמולים ובה עתירה להכיר בקשר סיבתי בין המצב הנפשי להתפתחות הסוכרת.


המבקש טען, בין השאר, כי אחד הגורמים לסוכרת היה התרופות שנאלץ הוא לקחת בגין מצבו הנפשי. ועדה רפואית מחוזית דחתה את תביעתו של המבקש, וערעור על החלטת ועדה זו נדחה על ידי ועדה רפואית עליונה. לאחר מכן, המבקש הגיש בקשה לעיון חוזר לפי סעיף 35(א) לחוק הנכים ובה טען כי יש בידיו ראיה חדשה אשר יכולה לבסס את הקשר הסיבתי האמור.

 

      קראו עוד בתחום:

 

לבקשה זו צורף תצהיר ובו נטען כי החל משנת 2000, ובסמוך לגילוי מחלת הסוכרת, חלה החמרה משמעותית במצבו הנפשי של המבקש. הועדה המחוזית דחתה את הבקשה לעיון חוזר וערעור על כך נדחה על ידי הועדה הרפואית העליונה. המבקש פנה אפוא לבית המשפט.


בבית המשפט טען המבקש כי הועדות הרפואיות אשר דנו בעניינו לא התייחסו להחמרה המשמעותית במצב הנפשי בסמוך לאבחון מחלת הסוכרת. לדבריו, הועדות התעלמו גם מהסמיכות בזמנים בין השניים. המבקש הציג גם טענות בנוגע להרכב הועדות. לטענתו, בועדה הרפואית העליונה לא היה חבר אשר מומחה בתחום הסוכרת.

 

לא הוצגו ראיות המצדיקות עיון מחדש


בית המשפט המחוזי דחה את התביעה. בפסק הדין נכתב כי המבקש לא הציג ראיה או שינוי נסיבות אשר מצדיקים עיון מחדש בבקשתו. כמו כן, צוין כי הועדות השונות שמעו את המבקש וקביעתם הייתה חלוטה – אין במחקר הרפואי כיום הכרה בין נטילת התרופות המסוימות לבין מחלת הסוכרת.

 

הועדות ציינו כי למבקש מספר נתונים פיסיולוגיים אשר השפיעו על התפתחות המחלה כגון עודף משקל. זאת ועוד, המבקש לוקה במחלת נפש כבר 35 שנה ולא הייתה בתיעוד הרפואי כל התייחסות ל"החמרה במצבו".


בית המשפט דחה גם את טענותיו של המבקש ככל שהם נגעו להרכב הוועדות. מדובר בוועדה בת ארבעה רופאים אשר שניים מהם מומחים פנימיים ושניים מהם מומחים פסיכיאטריים. כמו כן, תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973 קובעות כי אין בתחום הסוכרת מקצוע ראשי או מקצוע על. המומחיות המוכרת לעניין זה הינה "רפואה פנימית" ושני מומחים מענף זה היו חברים בוועדה הרפואית העליונה. יתרה מכך, על פי חוק הנכים, אין חובה כי כל הרופאים בוועדה יהיו מומחים בתחום המדובר והסמכות לקבוע הרכב הוועדה נתונה לידי יו"ר הועדה. כאמור, בית המשפט העליון דחה אף הוא את טענותיו של המבקש, וכן את בקשתו לערער את פסיקת בית משפט קמא.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.