www.what2do.co.il

האם הנחה מארנונה לנכה צה``ל היא אישית או ניתנת להעברה?

דרגו את המאמר

האם הנחה מארנונה לנכה צה``ל היא אישית או ניתנת להעברה?

הנחת נכה לפי חוק הפטור


 

סעיף 3 לחוק הפטור קובע, בין היתר, כי נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959יהיה זכאי לפטור מתשלום 2/3 מסכום הארנונה.


 

חוק הנכים מגדיר ’נכה’ ו- ’נכות’ כדלהלן:


 

  • נכה – חייל משוחרר או חייל בשירות קבע, שלקה בנכות.
  • נכות – איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת מאלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו.

 

מה לגבי נכה שותף בחברה?

 

לאור החוק, המדובר בפטור אישי שניתן לחייל שאיבד את הכושר הגופני ו/או השכלי לפעול. אין חוק הפטור חל על כל ישות משפטית אחרת. גם אם נכה (כמשמעות המונח בחוק הנכים) הוא בעל שליטה – חלקית או מלאה - בתאגיד, אין הדבר מקנה לו את הזכות להנחה לפי חוק הפטור.

תאגיד הוא אישיות משפטית עצמאית, והיות נכה בעל מניות ו/או מנהל בתאגיד אין בו כדי להקנות לתאגיד את הזכויות המוקנות ליחיד בדין או להטיל על תאגיד את החובות המוטלים על היחיד.

 

האם הזכות להנחה ניתנת להעברה?המדובר בהנחה בארנונה הניתנת באופן אישי לחייל שלקה בתקופת שירותו או עקב שירותו הצבאי. המדובר בזכות אישית שאינה ניתנה להעברה או להמחאה לאחר, ולבטח לא לתאגיד. כל פרשנות אחרת יש בה כדי להיות בניגוד לתכלית החקיקה ולמהותה לרוב תידחה ע"י בית המשפט.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.