www.what2do.co.il

תביעת לשון הרע בגין פרסומים בבלוג באינטרנט

דרגו את המאמר

תביעת לשון הרע בגין פרסומים בבלוג באינטרנט

לשון הרע – הבעת דעה בבלוג


במסגרת בלוג ברשת האינטרנט פורסמו דברים קשים כנגד התובעת והאחרונה טענה כי מדובר בהוצאת לשון הרע. עורכת הבלוג טענה, לעומת זאת, כי מדובר בדעתה האישית והדברים חוסים תחת הגנת תום הלב לפי סעיף 15(4) לחוק איסור לשון הרע.

 

סעיף זה קובע כי פרסום אשר מהווה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, ציבורי, רשמי, שירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי, או בנוגע לאופיו, עברו, דעותיו, או מעשיו של הנפגע, איננו מהווה לשון הרע.


הלכה פסוקה היא כי חוק איסור לשון הרע מבחינה אפוא בין פרסום דעות לפרסום עובדות. בניגוד לפרסום עובדה, אשר ממנו אמורה להשתקף המציאות האובייקטיבית, פרסום דעה משקף אפוא הלך רוח סובייקטיבי של הכותב בלבד. דעה יכולה להתייחס לעניינים של "טעם וריח" ואלו אינם מסווגים כשקר או כאמת. לדוגמא, הצגת דעה על רמתה של מוסיקה או יצירה איננה מהווה לשון הרע.


חוק איסור לשון הרע איננו מגן על כל הבעת דעה בכל נושא ועניין. לעיתים, גם הבעת דעה בתום לב, ועל פי הכללים אשר עוצבו לכך בפסיקה, לא תסייע למפרסם ולא תהנה מהגנה. בסעיפים 15(4) עד 15(7) לחוק ניתן למצוא את רשימת הנושאים אשר הבעת דעה בקשר אליהם הינה הבעת דעה מוגנת.

 

סעיף 15(4) מונה שורה ארוכה של נושאים אלו והוא מתחלק למעשה לשניים. בחלק הראשון נקבע כי ישנה הגנה על הבעת דעה העוסקת ב"התנהגות הנפגע" בכמה עניינים. החלק השני עוסק בהגנה על הבעת דעה בקשר ל"עברו, אפיו, מעשיו או דעותיו של הנפגע", גם אם אלה התגלו בהתנהגותו של הנפגע באותם עניינים אליהם מתייחס החלק הראשון.


התנהגות של נפגע אשר פרסום בגינה מוגן על ידי החוק הינה התנהגות הקשורה לעניין ציבורי (כמו גם התנהגות הקשורה לתפקיד שיפוטי, רשמי, ציבורי או בשירות ציבורי). בתי המשפט ראו לאורך השנים את החשיבות שיש בביקורת על נושאים ציובריים ועל כן יש להעניק משקל רב לחופש הביטוי במקרים כגון אלה.

 

התובעת, המנהלת אתר אינטרנט, הינה "אישיות ציבורית"


במקרה דנן, נקבע כי הנפגעת כתוצאה מהפרסומים בבלוג מכהנת בתפקיד ציבורי וזאת משום שהיא מנהלת אתר אינטרנט חברתי. בעקבות ניהול האתר המצליח, תפסה התובעת שם של כבוד בכלי התקשורת האלקטרוניים והיא הפכה בעקבות כך למעין "אישיות ציבורית". בית המשפט קבע כי בחינת הדברים העלתה מחלוקות אידיאולוגיות חריפות בין התובעת לבין הנתבעת במקרה זה.

 

המחלוקת האידיאלוגית עסקה בדברים אשר פורסמו על ידי התובעת בנושא "השואה", ולאחר מכן דברי ביקורת אשר פורסמו כנגדם בבלוג אשר נוהל על ידי הנתבעת. השופטת ציינה כי עניין השואה הינו נושא ציבורי ממדרגה ראשונה אשר בחברה הישראלית יש לו חשיבות ציבורית גבוהה. "לא יעלה על הדעת כי התובעת תוכל לפרסם דעותיה השנויות במחלוקת ללא חשש, בעוד שתסרב לקבל ביקורת כנגד דעותיה או דרך התנהלותה", כתבה השופטת בפסק הדין.

 

      לשון הרע ופגיעה בפרטיות באינטרנט:


הלכה פסוקה היא כי אדם אשר מפרסם דעות שנויות במחלוקת אינו יכול להשתמש במטריית חופש הבעת הדעה וחופש הביטוי, ובמקביל לבקש לראות בביקורת כלפיו, קשה וחריפה, כלשון הרע. אותן הגנות המגנות על התובע, חייבות לחול גם על עמיתיו למקצוע, המתנגדים לדעותיו.


האם מדובר בעובדות או דעות?


התובעת במקרה זה טענה כי לא מדובר בהבעת דעות אלא בקביעת עובדות בלתי נכונות עסקינות. ההכרעה בשאלה האם פרסום הינו דעה או קביעת עובדה איננה מלאכה קלה. לעיתים הדברים עולים כדי סוגיה עובדתית משפטית מעורבת. הבחנה זו אמורה להיעשות ע"פ כללי ההגיון והשכל הישר, וזאת תוך שימוש בכללי הפרשנות של פרסומי לשון הרע, כפי שאלה פותחו בפסיקה.

 

המבחן לכך הוא מבחן הקורא הסביר. דהיינו האם האדם הסביר מבין את האמור כדעתו של האוכתב או שמא הוא עלול לטעות כי מדובר בפרסום עובדות. ההנחה היושבת בבסיס מבחן זה היא כי הקורא הסביר אינו מנתח ניתוח מדוקדק של כל אמרה ואמרה. במקרה דנן, בית המשפט קבע כי היות והתובעת הינה אישיות ציבורית, אשר נוהגת אף היא להביע את עמדותיה באמצעי התקשורת האלקטרונית, יש לפרש את הביקורת כלפיה מצידה של הנתבעת כדעה לגיטימית ומותרת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם או איגוד ומונע פרסומים שעלולים לפגוע ולגרום נזק. 

לשון הרע על ציבור - קבוצת אנשים, גוף, ארגון

השאלה המרכזית הצריכה להישאל, כך קובעת הפסיקה, הנה האם היחיד, בהיותו יחיד, נפגע מאותו פרסום שהשמיץ את כל הקבוצה? 

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

האם המכתבים ודרך הפצתם מהווים לשון הרע ופגיעה בפרטיות?

עוד קבעה השופטת כי המכתבים אינם שיח ושיג אקדמי על הערכות תלמידים הנהנים ממטרית חופש אקדמי. המכתבים נכתבו בתגובה על מכתבו של פרופ' בורט ופרופסורים אחרים ולא בהעברה רוטינית של הערכות על תלמידים. העמדתם כ"שיג ושיח אקדמי" היא או היתממות או ניסיון הסוואה. מרבית המכתבים עוסקת במנחה פרופ' בורט ורק חלק קטן מהם מתייחס לתובע.  

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?

השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג' לחוק. 

לשון הרע: הגנת אמת בפרסום

נתבעת בגין לשון הרע? מהי הגנת אמת בפרסום? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר ... 

לשון הרע: הגנת תום הלב

נתבע יהנה מהגנת סעיף 15 בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שהנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב. והתנאי השני הוא שהנתבע יוכל להצביע על כך ... 

פיצויים בגין לשון הרע

לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.  

פיצויים בגין זיוף פרופיל באתר האינטרנט דה מרקר

האם פרסום פרופילים מזויפים ברשת החברתית "דה מרקר קפה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע... 

לשון הרע במהלך דיון משפטי, האם ייתכן?

סעיף 13 לחוק קובע כי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.